Miljöpolicy

Vi tycker det är viktigt att ta ansvar för miljön. Vårt mål är att arbeta kontinuerligt för en ren och hållbar natur. Vi arbetar ständigt med att minimera påverkan på miljön och har utformat vår miljöpolicy så att alla delar av verksamheten ska innefattas i vårt miljöarbete.

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

 • Vara medvetna om ny miljölagstiftning och förordningar.
 • Följa alla miljölagar och föreskrifter.
 • Minimera energianvändningen och därtill hörande C02-utsläpp.
 • Maximera användningen av förnybara energikällor om möjligt.
 • Minimera avfallshanteringen.
 • Maximera återanvändningen av material och produkter.
 • Maximera återvinning av material och produkter.
 • Maximera användningen av material från förnybara källor.
 • Minimera användningen av förorenande transportmedel.
 • Maximera användningen av lokala produkter och lokal arbetskraft.
 • Minimera användningen av vatten.
 • Upplysa våra kunder om användande av material och kemikalier.

För att uppnå miljömålen kommer vi att:

 • Ge tillräcklig miljöutbildning för all personal.
 • Bedöma alla leverantörers miljöarbete.
 • Utveckla miljömål och handlingsplaner.
 • Bevaka miljöpolitiken och dess handlingsplaner med jämna mellanrum.
 • Arbeta för eller följa principer för ett miljöledningssystem.
Stefan Stankovic
G.M.D. one AB